<div align="center"> <h1>Spect Software</h1> <h3>Strona po&amp;#182;więcona programom i grom wykonanym przez autora tej strony.</h3> <p>Spect Software gry programy www tworzenie stron E_Drog Stupid War Simlife Universal Fights strony gra strona</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://spect.host.sk/ss/index.php" rel="nofollow">http://spect.host.sk/ss/index.php</a></p> </div>